Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Στοιχεία Εγκαταστάσεων Δομημένης Καλωδίωσης

Τα υλικά (καλώδια και πρίζες) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

·  CAT 1: Δεν έχει δοθεί κανένα κριτήριο απόδοσης
·  CAT 2: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 1 MHzMega Hertz. Μέτρηση συχνότητας σε εκατομμύρια κύκλους ανα δευτερόλεπτο.  (τηλεφωνικά σήματα)
·  CAT 3: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 16 MHz (τηλεφωνικά σήματα 10Base-T)
·  CAT 4: Token Ring 16Mbps
·  CAT5: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως και 100MHz (τηλεφωνικά σήματα και σήματα Η/Υ για δίκτυα 100Mbps 100Base-TX (Fast Ethernet))
·  CAT 5e: Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet 1000Base-T
·  CAT 6: Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet Full Dupplex κ.α.
·  CAT 7: Σε πειραματικό στάδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: