Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Η νέα Υ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 844 - 16-5-2011) που την αναμέναμε από την αρχή ισχύος του πρότυπου του ΕΛΟΤ HD 384, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2006 - στην τελική της μορφή περιλαμβάνει τα παρακάτω έντυπα:


1. Το βασικό έντυπο της νέας Υ.Δ.Ε. το οποίο προβλέπεται να περιέχει εκτός των στοιχείων του καταναλωτή, των στοιχείων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, των τεχνικών χαρακτηριστικών της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ε.Η.Ε. κλπ

2. Μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης
3. Μονογραμμικό σχέδιο πίνακα (ή πινάκων) διανομής
4. Πρωτόκολλο (ή πρωτόκολλα) ελέγχου
5. Έκθεση παράδοσης της Ε.Η.Ε
Τα πρωτόκολλα ελέγχου και η έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την υπογραφή του ιδιοκτήτη ή χρήστη της Ε.Η.Ε., που θα τα παραλαμβάνει.
Όλα τα παραπάνω έντυπα θα κατατίθενται στην Δ.Ε.Η.
Αντίγραφο της Υ.Δ.Ε. και όλων των παραπάνω υποχρεωτικών εντύπων που θα την συνοδεύουν θα πρέπει να παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της Ε.Η.Ε. 
Επίσης, αντίγραφα όλων των παραπάνω θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε αρχείο ο ηλεκτρολόγος που συνέταξε την Υ.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία του επόμενου επανελέγχου της εγκατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: