Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384

Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384, βασικό στοιχείο για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι η τήρηση μίας σειράς από καθορισμένα standards.


Ο κάθε πελάτης προκειμένου να έχει μία σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να επιλέγει ηλεκτρολόγους καλά ενημερωμένους και έμπειρους, οι οποίοι θα κατασκευάσουν την εγκατάστασή του σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αξιόπιστα και να ακολουθούνται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: