Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ο ορισμός της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ - EMC)


«Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα» (ΗΜΣ - EMC) είναι η ικανότητα μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής διάταξης, συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε οτιδήποτε βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: