Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μέχρι και 31 / 10 / 2011 το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής της νέας ΥΔΕ

Η ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής της νέας ΥΔΕ μετατίθεται για την 01.11.2011, φυσικά με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης. 

Η  εφαρμογή της νέας ΥΔΕ ήταν για τις 16 / 8 / 2011. Η νέα Υπουργική Απόφαση διευκρινίζει πως στο νέο μεταβατικό στάδιο - δηλαδή μέχρι και την 31 / 10 / 2011 -  θα είναι αποδεκτές ΥΔΕ με το παλαιό έντυπο, αλλά και ΥΔΕ με τα νέα έντυπα.
Οι ΥΔΕ που θα εκδίδονται από την 01.11.2011 και μετά θα πρέπει να είναι μόνο νέες, που θα περιλαμβάνουν το βασικό έντυπο της ΥΔΕ, τα πλήρη μονογραμικά σχέδια κατόψεων και πινάκων διανομής, το Πρωτόκολλο Ελέγχου και την Έκθεση Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τέλος, αναφέρεται πως παλιές αλλά και νέες ΥΔΕ που εκδόθηκαν πριν και την 31.10.2011, θα είναι αποδεκτές για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: