Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιου Προεδρικού Διατάγματος για Ηλεκτρολόγους, με προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων (δημόσια διαβούλευση) μέχρι 8-11-2011

Η δημόσια διαβούλευση για το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους Ηλεκτρολόγους  αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την Τρίτη 25-10-2011 και η προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων ορίσθηκε μέχρι και την Τρίτη 8-11-2011.


Το αντικείμενο του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αναφέρεται:
  1. στην κατηγορία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
  2. στον καθορισμό των ειδικοτήτων και,
  3. στις ειδικότητες Α, Γ και Δ.
Για τις ειδικότητες Α, Γ και Δ - οι οποίες ορίζονται διακριτά - γίνεται αναφορά:
  • στις ομάδες και στις βαθμίδες των επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
  • στη διαδικασία και στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των παραπάνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και
  • στην περίπτωση που αφορά την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων επίσης από φυσικά πρόσωπα, όταν συντρέχουν αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στο συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα δίνεται - επιτέλους - υπόσταση και στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ (... αν και βρισκόμαστε πλέον στις τελευταίες εκπαιδευτικές χρονιές της λειτουργίας τους. Ας ελπίσουμε πως θα ληφθεί πρόνοια για τους μελλοντικούς ηλεκτρολόγους του Τεχνολογικού Λυκείου, οι οποίοι, όταν μετά 2 χρόνια αποφοιτήσουν θα έχουν κατωχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα). 
http://www.ggb.gr/Ανακοινώσεις/tabid/112/vw/1/ItemID/149/language/el-GR/Default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: