Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η έννοια του βρόχου σφάλματος


Με τον όρο «βρόχος σφάλματος» εννοούμε τον αγώγιμο δρόμο μέσω του οποίου κυκλοφορεί το ρεύμα του σφάλματος, δηλαδή ενός βραχυκυκλώματος, από το σημείο που εκδηλώθηκε το σφάλμα μέχρι τον πλησιέστερο μετασχηματιστή  διανομής (ΜΤ / ΧΤ) με ότι μεσολαβεί ενδιάμεσα.

Πιο αναλυτικά, ο βρόχος σφάλματος αποτελείται από:
  τον μετασχηματιστή διανομής ΜΤ / ΧΤ της ΔΕΗ,
  τον ενεργό αγωγό (L ή και N) μέχρι το σημείο του σφάλματος,
  τον δεύτερο ενεργό αγωγό ή τον αγωγό προστασίας (ΡΕ) μεταξύ του σφάλματος και του
      μετασχηματιστή ΜΤ / ΧΤ,
  την αντίσταση γείωσης σε περίπτωση σφάλματος μεταξύ φάσης και ενός εκτεθειμένου
      αγώγιμου μέρους σε σύστημα σύνδεσης γείωση ΤΤ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: