Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τελικά, πόσο … έξυπνο πρέπει να είναι ένα κτίριο;

Οι λειτουργίες ενός έξυπνου κτιρίου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται η

πραγματικά άνετη διαβίωση των χρηστών του, με γνώμονα πάντα την πνευματική τους ηρεμία.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως είναι γνωστό και αποδεκτό πως:

1. Σε ένα κτίριο με συμβατική ηλεκτρική εγκατάσταση χωρίς δείγμα αυτοματισμού, υπάρχει υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

2. Σε ένα κτίριο με πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρική εγκατάσταση, υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας που αγγίζει:
  • το 40% με τον έλεγχο της σκίασης,
  • το 50% με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στον κάθε χώρο,
  • το 60% με τον έλεγχο του φωτισμού και
  • το 60% με τον έλεγχο του εξαερισμού.

Το μεγάλο πρόβλημα - λοιπόν - σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο κτίριο αποτελεί η σωστή ισορροπία λειτουργιών, ώστε το σύστημα να εξυπηρετεί τους διαβιούντες στο κτίριο και όχι οι διαβιούντες στο κτίριο να παγιδευτούν στο σύστημα.  

Έτσι δεν είναι τυχαίο που στα έξυπνα κτίρια υπάρχουν συγκεντρωμένοι έλεγχοι λειτουργιών, με προτεραιότητα στην κάθε λειτουργία ως προς το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος, να αποφασίζουν αυτοί για τη διαμόρφωση των συνθηκών στον χώρο τους ανάλογα και με την ψυχική τους διάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: