Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συμβατότητα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Η μελέτη και η κατασκευή κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα, ώστε, κατά τη λειτουργία της:

1. να μην προκαλεί στο σύστημα τροφοδότησής της ή σε άλλες εγκαταστάσεις, ανωμαλίες ή διαταραχές της λειτουργίας τους και ταυτόχρονα
2. να μην υφίστανται τέτοιου είδους βλαπτικές επιδράσεις από το σύστημα τροφοδότησης ή τις άλλες εγκαταστάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: