Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το έντυπο της Έκθεσης Παράδοσης της νέας Υ.Δ.Ε. ... και ο συντελεστής ετεροχρονισμού της Η.Ε.

Στο έντυπο της Έκθεσης Παράδοσης της νέας Υ.Δ.Ε. αναγράφεται η συνολική πραγματική


εγκατεστημένη ισχύς που προκύπτει στην ηλεκτρική εγκατάσταση του οικήματος. Η τιμή της ισχύος αυτής αναγράφεται και στο βασικό έντυπο της νέας Υ.Δ.Ε..
Ο συντελεστής ετεροχρονισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα έντυπα της νέας Υ.Δ.Ε., δηλαδή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

http://www.scribd.com/doc/73008855

Δεν υπάρχουν σχόλια: