Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Λογισμικό για εύκολη και γρήγορη σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων & εγκαταστάσεων

Το profiCAD είναι ένα εύκολο, ευέλικτο και ελεύθερο λογισμικό για σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων εγκαταστάσεων, αυτοματισμού κ.λπ. -  το οποίο συνεχώς βελτιώνεται - και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς ηλεκτρολόγους, αλλά και από σπουδαστές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  


Το λογισμικό αυτό θα το βρείτε στη διεύθυνση:
http://proficad.com/download.aspx,

ενώ το manual του θα το βρείτε στη διεύθυνση:
http://proficad.com/ProfiCAD.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: