Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διαπιστώσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέχρι σήμερα το πρόβλημα με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγκειται στο γεγονός των αντιθέσεων.

Από τη μια υπάρχουν οι σωστοί και υπεύθυνοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και από την άλλη π.χ. οι μη σωστοί και υπεύθυνοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, καθώς και οι λαθρεγκαταστάτες, με την ευρεία έννοια του όρου.
Οι πρώτοι εκτιμούν και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες ιδιώτες απαιτώντας και την πραγματική αμοιβή τους, ενώ οι δεύτεροι προσφέρουν υπηρεσίες πολύ χαμηλών προδιαγραφών – με πληθώρα κακοτεχνιών – στους πελάτες ιδιώτες απαιτώντας και την πλασματική και πολύ μικρή αμοιβή τους.
Ο ιδιώτης από την άλλη, επιλέγει τις περισσότερες φορές την φθηνότερη προσφορά, χωρίς σύγκριση στοιχείων και αγνοώντας ή και παραβλέποντας πως θέτει την ίδια του τη ζωή σε κίνδυνο, είτε από άγνοια, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, αλλά πάντα έλλειψη ενημέρωσης από τον σύμβουλο ηλεκτρολόγο του.
Μερικά από τα αίτια των κακοτεχνιών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιγράφονται συνοπτικά και ταυτόχρονα διεξοδικά στον  παρακάτω πίνακα.

Αίτια κακοτεχνιών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Χαρακτηρισμός αιτίου
Περιγραφή
Πρώτο αίτιο
απουσία ενός δειγματοληπτικού ελέγχου
Δεύτερο αίτιο
λανθασμένη συμπεριφορά:
1. με μόνο κριτήριο την τελική τιμή προσφοράς αναθέτουν εργασίες:
    ● χωρίς τη σύνταξη προδιαγραφών,
    ● χωρίς κάποια στοιχειώδη επίβλεψη και πολλές φορές
    ● χωρίς τον έλεγχο νομιμότητας της ανάθεσης (λαθρεγκαταστάτες)
2. από ιδιώτες αποφυγή δαπάνης για την ασφάλειά τους, αλλά ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες εμφάνισης (πλακάκια, μάρμαρα, πανάκριβα είδη υγιεινής, κ.λπ.)
3. από τους ίδιους τους ηλεκτρολόγους, που αποφεύγουν τη σωστή ενημέρωση των πελατών τους για «να μην τους χάσουν»
Τρίτο αίτιο
η προσπάθεια πολλών ηλεκτρολόγων εγκαταστατών να ελαχιστοποιήσουν το κόστος για να μη χάσουν τη δουλειά που οδηγεί, αναπόφευκτα, στην υποβάθμιση της κατασκευής
Τέταρτο αίτιο
η αδιαφορία του συνόλου των καλών εγκαταστατών ηλεκτρολόγων να καταγγείλουν τις κακοτεχνίες και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλείται απ' αυτές
Πέμπτο αίτιο
η έλλειψη καθοδήγησης των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών που έτσι έμαθαν να εργάζονται και νομίζουν ότι ενεργούν σωστά (Τεχνικές Σχολές καλών προδιαγραφών)
Έκτο αίτιο
η έλλειψη συνεργασίας κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κάθε κτιρίου, αλλά και κατά την υλοποίηση αυτού, μεταξύ:
► του αρχιτέκτονα ή του πολιτικού μηχανικού
► με έμπειρο ηλεκτρολόγο
Πολλές φορές ο ηλεκτρολόγος βρίσκεται μπροστά σε οριστικοποιημένες οικοδομικές καταστάσεις όπου δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα ηλεκτρολογικά προβλήματα
Έβδομο αίτιο
η μη ύπαρξη πραγματικών ηλεκτρολογικών μελετών
Οι λεγόμενες ηλεκτρολογικές μελέτες που συνοδεύουν τα δικαιολογητικά των οικοδομικών αδειών στις μεγάλες οικοδομές, στην πράξη γίνονται για καθαρά τυπικούς λόγους και σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόζονται στην κατασκευή, ούτε μπορούν ν' αποτελέσουν στοιχείο προσφοράς και συμφωνίας

Τα περαιτέρω σχόλια ... δικά σας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως νέοι δρόμοι ανοίγονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με την νέα ΥΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: