Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συγκεντρωτικός πίνακας επεξήγησης τεχνικών συμβόλων

Ένας γενικός, εύχρηστος και ταυτόχρονα συγκεντρωτικός πίνακας για την επεξήγηση των βασικών τεχνικών συμβόλων που συναντώνται στις διάφορες ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές.


Πηγή VIOKAP
 
 
Για περαιτέρω επιμέρους αναλυτικές επεξηγήσεις, ανατρέχουμε στους αντίστοιχους πίνακες π.χ. προστασίας  ΙΡ, ΙΚ ....