Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παραστατικός τρόπος λειτουργίας Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ ή RCD)

Ένας παραστατικός τρόπος λειτουργίας μιας τετραπολικής Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) ή Residual Current Device (RCD), δίνεται στην παρακάτω διάταξη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: