Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Βασική διάκριση των τομέων παραγωγής

Η βασική διάκριση των τομέων παραγωγής - από συζήτηση / ανάλυση με μαθητές μου - δίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπως μου παρουσιάσθηκε σε εργασία τους.


Βασική διάκριση των τομέων παραγωγής
α/α
Τομέας
Επεξήγηση αναφοράς
1
Πρωτογενής
αφορά αγαθά που προέρχονται κατ' ευθείαν από τη φύση (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία, θήρα, μεταλλεία). π.χ. κρέας, ψάρια, κ.λπ.
2
Δευτερογενής
αφορά αξιοποίηση αγαθών της πρωτογενούς παραγωγής, που χαρακτηρίζονται έτσι ως πρώτες ύλες στη μεταποίηση αυτών σε νέες μορφές αγαθών. Ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο που ακολουθείται για την μεταποίηση των πρώτων υλών, έχουμε τους κλάδους:
·       Χειροτεχνία (παραγωγή με μόνη τη χειρονακτική εργασία)
·       Bιοτεχνία (παραγωγή με χειρονακτική εργασία βοηθούμενη από μηχανές) και
·       Βιομηχανία (παραγωγή εξ ολοκλήρου από σύγχρονα μηχανήματα, χαρακτηριζόμενη μαζική παραγωγή, όπου και εφαρμόζονται διαρκώς νέα συστήματα ανάπτυξης.).
3
Τριτογενής
αναφέρεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες - παροχή υπηρεσιών όπως είναι το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι ασφάλειες, τα ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ., από τις δραστηριότητες των οποίων αυξάνεται η χρησιμότητα των παραγομένων αγαθών της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: