Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Έκθεση υλοποίησης θεμελιακής γείωσης

Η θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας.

Η ΠΟΣΕΗ προτείνει συγκεκριμένο Τεχνικό Έντυπο «Έκθεσης παράδοσης θεμελιακής γείωσης», και προτείνει:
- Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει τη θεμελιακή γείωση θα πρέπει να καταθέτει ένα Τεχνικό Έντυπο με τα στοιχεία της κατασκευής προς τον ιδιοκτήτη ή και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, διότι η θεμελιακή γείωση αποτελεί τμήμα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
-Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει μία θεμελιακή γείωση θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνει Τεχνικό Έντυπο στο οποίο να περιγράφονται:
α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης (π.χ. μήκος ηλεκτροδίου, είδος υλικού, κ.λπ.),
β) η μέτρηση της θεμελιακής γείωσης (π.χ. τιμή αντίστασης γείωσης),
γ) τα στοιχεία του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και
δ) άλλες πληροφορίες για το έργο, για την ανάληψη της υπεύθυνης κατασκευής και της ασφαλούς λειτουργίας της θεμελιακής γείωσης.
- Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκευάζει μία θεμελιακή γείωση θα πρέπει να καταθέτει ένα Τεχνικό Έντυπο προς τον ιδιοκτήτη ή / και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, το οποίο να παραμένει στο φάκελο του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος που κατασκεύασε την θεμελιακή γείωση δεν αναλαμβάνει και την κατασκευή της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε). 


Πηγή: ΠΟΣΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: