Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το λογισμικό SIMARIS

Το σχεδιαστικό λογισμικό SIMARIS αναφέρεται στο πρότυπο DIN VDE και στα πρότυπα IEC και είναι σχεδιασμένο για τα προϊόντα της Siemens.


Το λογισμικό αυτό αφορά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης. Ουσιαστικά προσφέρει τη συνολική σχεδίαση:

ü Πινάκων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης

ü Μετασχηματιστών

ü Συστημάτων προστασίας χαμηλής τάσης

ü Πινάκων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης

ü Στοιχείων σύνδεσης (καλώδια / ράγες διανομής

http://www.automation.siemens.com/mcms/electrical-design-software/en/service-support/simaris-software/Pages/default.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: