Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η έννοια του Κτιρίου Αναφοράς

Ως Κτίριο Αναφοράς, θεωρείται ένα κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο - σε μια μελέτη - κτίριο.

Το κτίριο αναφοράς πληροί ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις ΗλεκτροΜηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις που αφορούν την Θέρμανση, την Ψύξη, τον Κλιματισμό (ΘΨΚ) των εσωτερικών χώρων, την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) και τον Φωτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: