Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

H ορολογία του συστήματος DMX lighting

Με τον όρο DMX εννοούμε ένα πρωτόκολο επικοινωνίας που έχει ως σκοπό τον έλεγχο,τον τηλεχειρισμό  και των προγραμματισμό συγκεκριμένης μορφής φωτιστικών (π.χ.  φωτορυθμικών). Συνήθως συναντάται ως DMX-512, όπου ο αριθμός αυτός  αναφέρεται στο buffer size του πακέτου επικοινωνίας, δηλαδή, το μέγεθος της πληροφορίας που στέλνεται από την πηγή προς τις ελεγχόμενες συσκευές φωτισμού.

Στα παρακάτω παρατίθενται μερικοί χρήσιμοι όροι για την έννοια του DMX lighting.

DMX Controller
Είναι η συσκευή που στέλνει κωδικοποιημένα πακέτα πληροφοριών και αποτελεί την πηγή ελέγχου του συστήματος DMX.

DMX Lights
Φωτιστικά που είναι ικανά να δεχτούν σήματα (πληροφορίες) τεχνικής DMX  και να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Τα φωτιστικά αυτά σώματα μπορεί να είναι από απλούς προβολείς αλλαγής χρωμάτων (PAR RGB) μέχρι και τα πιό εξελιγμένα ρομποτικά (intelligent lights).

DMX Channels
Ο όρος αυτός δηλώνει τον αριθμό των καναλιών, τα οποία - ουσιαστικά - ελέγχουν το συγκεκριμένο φωτιστικό. Κάθε κανάλι αποτελεί και μία λειτουργία του φωτιστικού. Ένα κανάλι μπορεί να ελέγχει την οριζόντια κίνηση μιας ρομποτικής κεφαλής (PAN) ή να γυρίζει ένα δίσκο με σχέδια ή να αλλάζει την ποσότητα ενός χρώματος.
Αντίστοιχα, DMX Channels, ως χαρακτηριστικά, θα συναντώνται και στις κονσόλες φωτισμού (DMX Controlers).

DMX Interface
Ο όρος δίνεται σε κάποιες συσκευές, οι οποίες αναλαμβάνουν να μετατρέψουν το σήμα DMX σε σήμα κατάλληλο για επεξεργασία μέσω ειδικού software.

Τέλος, είναι προφανές και αναμενόμενο, πως το πρωτόκολλο επικοινωνίας DMX, μπορεί - με τη χρησιμοποίηση ειδικών μετατροπέων  και μέσω ειδικής προσαρμογής να μετατραπεί, να ενταχθεί και να ελεγχθεί με την τεχνική ΚΝΧ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: