Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τα συστήµατα HVAC

Το κάθε σύστημα HVAC (που προφέρεται ως τέσσερα χωριστά γράµµατα) είναι ένα αρκτικόλεξο που αντιπροσωπεύει:
H = τη θέρµανση,
V = τον εξαερισµό, και
AC = τον κλιµατισµό.


Το κάθε σύστημα περιλαµβάνει, γενικά, ποικίλα ενεργά µηχανολογικά / ηλεκτρολογικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί ο θερµικός έλεγχος των κτιρίων.
Ο έλεγχος του θερµικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στόχο ουσιαστικά για όλα τα κατειληµµένα κτίρια.
Για πολλές χιλιετίες, ο έλεγχος αυτός απλά περιοριζόταν στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η επιβίωση κατά τη διάρκεια των ψυχρών χειµώνων.
Στο σύγχρονο κόσµο, οι προσδοκίες του θερµικού έλεγχου πηγαίνουν αρκετά πέρα από την επιβίωση και περιλαµβάνουν τις σύνθετες θεωρήσεις για θερµική άνεση και ποιότητα του αέρα, που επηρεάζουν την υγεία, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των ατόµων που καταλαµβάνουν τους χώρους του κάθε κτιρίου. 
Ένα σύστηµα θέρµανσης ("Η" του HVAC) σχεδιάζεται για να προσθέτει θερµική ενέργεια σε ένα χώρο ή κτίριο, προκειµένου να διατηρείται κάποια επιλεγµένη θερµοκρασία αέρα, η οποία ειδάλλως δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί λόγω της ροής της θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον (απώλεια θερµότητας).
Ένα σύστηµα εξαερισµού ("V") έχει ως σκοπό του το να κυκλοφορεί τον αέρα σε ένα χώρο, ώστε να τον κινεί χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει η θερµοκρασία του. Τα συστήµατα εξαερισµού µπορούν, και σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει, να χρησιµοποιούνται για να βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα επίπεδα.
Οι ψυκτικές διατάξεις εξετάζονται συνήθως ως τµήµα του "AC", σε σχέση µε τα αρχικά HVAC. Το "AC" υποδηλώνει τον κλιµατισµό (Air-Conditioning). άνεσης των ενοίκων.  Ένα σύστηµα ψύξης (ή, αλλιώς, δροσισµού), που δεν περιλαµβάνεται ρητά ως έννοια στο αρκτικόλεξο HVAC, σχεδιάζεται για να αφαιρεί θερµική ενέργεια από ένα χώρο ή κτίριο. Αυτό είναι ανάγκη να γίνεται προκειµένου να διατηρείται κάποια επιλεγµένη θερµοκρασία του αέρα, χαµηλότερη συγκριτικά µε αυτή που, αλλιώς, θα επικρατούσε λόγω της αναπόφευκτης ροής θερµότητας τόσο από τις εσωτερικές πηγές της, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του χώρου (κέρδος θερµότητας).

Πηγή: ΚΑΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: