Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η Οδηγία RoHS

Η Οδηγία (2002/95/EC), γνωστή ως Οδηγία RoHS αναφέρεται στον Περιορισμό της Χρήσης Συγκεκριμένων Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΕΕΕ).

Η Οδηγία σχεδιάστηκε με σκοπό να συμπληρώνει την Οδηγία WEEE και διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΕΕΕ), απαγορεύοντας - ταυτόχρονα - τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στην κατασκευή του.
Από τον Ιούλιο του 2006, απαγορεύεται  η πώληση σε όλη την ΕΕ προϊόντων που δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS.

Η Οδηγία RoHS  επηρεάζει τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές προϊόντων ή και εξαρτημάτων με  Επικίνδυνες Ουσίες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Ως επικίνδυνες ουσίες  θεωρούνται:
 • ο μόλυβδος
 • ο υδράργυρος
 • το Κάδμιο
 • το εξασθενές Χρώμιο
 • τα βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας (Πολυβρωμιούχα διφαινύλια (PBBs) και ορισμένοι πολυβρωμιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs)).
Οι κατηγορίες EEE που καλύπτονται από τη νομοθεσία είναι περίπου οι ίδιες με αυτές που καλύπτονται από την Οδηγία WEEE και περιλαμβάνουν:
 • Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές
 • Εξοπλισμό IT & τηλεπικοινωνιών
 • Καταναλωτικό εξοπλισμό (TV, βίντεο, hi-fi, κ.τ.λ.)
 • Παιγνίδια
 • Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία (με εξαίρεση μεγάλα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία)
 • Εξοπλισμό ψυχαγωγίας και σπορ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: