Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κινητήρες και Ευρωπαϊκός Κανονισμός MEPS

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) θέτει υποχρεωτικά όρια για το βαθμό απόδοσης των κινητήρων που χρησιμοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτόν, στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που παρατίθεται, οι κινητήρες θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο IEC 60034-30 (2008), που ορίζει τα όρια για τις κλάσεις απόδοσής τους.Ο κανονισμός καλύπτει σχεδόν όλους τους 2πολικούς, 4πολικούς και 6πολικούς ηλεκτροκινητήρες μίας ταχύτητας, ισχύος 0,75 έως 375 kW, τάσης ≤ 1000 V και συχνότητας 50 ή 60 Hz, συνεχούς ή περιοδικής λειτουργίας.
Από τις 16 Ιουνίου 2011, οι παρακάτω τρεις πληροφορίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να φαίνονται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα και στο φυλλάδιο οδηγιών που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία των κινητήρων.
  1. Ονομαστική απόδοση στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου
  2. Κλάση απόδοσης (ΙΕ1 ή ΙΕ2 ή ΙΕ3)
  3. Έτος κατασκευής
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής


1η φάση
Από  16   Ιουνίου  2011: Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης    ΙΕ2


2η φάση
Από 1 Ιανουαρίου 2015: Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 7,5 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης ΙΕ2


3η φάση
Από 1 Ιανουαρίου 2017: Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 0,75 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης IΕ2

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα συγκριτικό διάγραμμα για τις κλάσεις απόδοσης EFF1-2-3 ή ΙΕ1-2-3, για τετραπολικούς ηλεκτροκινητήρες

(ΠΗΓΗ: ΑΒΒ)              

Δεν υπάρχουν σχόλια: