Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ταξινόμηση Μετασχηματιστών με βάση τον τρόπο ψύξης τους


Η ταξινόμηση των μετασχηματιστών ισχύος με βάση τον τρόπο ψύξης τους αντιπροσωπεύεται με 4  γράμματα τα οποία αφορούν στον τρόπο κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου σε αυτούς.
Πιο συγκεκριμένα:

ü τα 2 πρώτα γράμματα αφορούν την ψύξη στο εσωτερικό μέρος του  μετασχηματιστή, δηλαδή, στην επαφή του ψυκτικού μέσου με τα τυλίγματα αυτού, και

ü τα 2 τελευταία γράμματα αφορούν την ψύξη στο εξωτερικό μέρος του  μετασχηματιστή

Έτσι, σε π.χ. μετασχηματιστή ισχύος λαδιού με:

φυσική κυκλοφορία του λαδιού / αέρας χωρίς βεβιασμένη κίνηση

η  ταξινόμηση των 4  γραμμάτων θα είναι:
      
ΟΝΑΝ   (Oil Natural Air Natural)

 Άλλες περιπτώσεις ταξινόμησης των μετασχηματιστών ισχύος με βάση τον τρόπο ψύξη τους, είναι:

ü  ΟNAF:  Φυσική κυκλοφορία λαδιού, βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα

ü  OFAN:  Βεβιασμένη κυκλοφορία λαδιού, φυσική κυκλοφορία αέρα

ü  OFAF:  Βεβιασμένη  κυκλοφορία λαδιού, βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα

ü  OFWF: Βεβιασμένη κυκλοφορία λαδιού, βεβιασμένη κυκλοφορία νερού

Δεν υπάρχουν σχόλια: