Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού


Το παρακάτω χρήσιμο έγγραφο είναι από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρει την απόφαση της Επιτροπής της 24 / 9 / 2010. Σε αυτήν υπάρχει μια τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002 / 95 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις χρήσεις:
- του μολύβδου,
- του υδραργύρου,
- του καδμίου,
- του εξασθενούς χρωμίου, και  
- των πολυβρωμοδιφαινυλίων ή των πολυβρωμο-διφαινυλαιθέρων


http://www.scribd.com/doc/104889566

Δεν υπάρχουν σχόλια: