Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναλυτική Παρουσίαση Προτύπων από τον ΕΛΟΤ

Η αναλυτική παρουσίαση προτύπων του ΕΛΟΤ, επισυνάπτονται στο παρακάτω έγγραφο, στο οποίο υπάρχει κωδικοποίηση των ΕΝ.

http://www.scribd.com/doc/104892147

Δεν υπάρχουν σχόλια: