Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Χαρακτηριστικοί τρόποι λειτουργίας λαμπτήρων LED φωτισμού


Οι λαμπτήρες LED - ως λύση φωτισμού του εγγύς μέλλοντος,  και οι οποίοι προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 80% - ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, διακρίνονται σε αυτούς που λειτουργούν :
  • άμεσα, με την τάση του δικτύου 230 V και
  • έμμεσα, με τη χρησιμοποίηση  ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.
Πιο συγκεκριμένα:


Οι λαμπτήρες LED με λειτουργία στην τάση του δικτύου 230 V, συναντώνται στην πράξη στις δυο παρακάτω μορφές:
1. χωρίς τη δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (non dimmable) και
2. με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmable)
 
Οι λαμπτήρες LED με λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου -  ανάλογα και αντίστοιχα αν ανήκουν στα LED σταθερής τάσης ή σταθερής έντασης - διαθέτουν τα γενικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτηριστικοί τρόποι λειτουργίας λαμπτήρων LED
α/α
Χαρακτηρισμός
λειτουργίας LED
Χαρακτηριστικό λειτουργίας
Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά
1
Σταθερής
τάσης
Χωρίς ρύθμιση της έντασης φωτισμού (non dimmable)
Τροφοδοτικό σταθερής τάσης για:
ü 24 V
ü 12 V
ü 10 V
Με ρύθμιση της έντασης φωτισμού (dimmable)
Τροφοδοτικό σταθερής τάσης για:
   DALI
   3DIM
   EASY
   1…10 V
Σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) σταθερής τάσης για:
·       DALI
·       1…10 V
·       DMX
2
Σταθερού ρεύματος
Χωρίς ρύθμιση της έντασης φωτισμού (non dimmable)
Τροφοδοτικό σταθερού ρεύματος για:
Ø  350 mA
Ø  500 mA
Ø  700 mA
Ø  1000 mA
Με ρύθμιση της έντασης φωτισμού (dimmable)
Τροφοδοτικό σταθερού ρεύματος για:
§  DALI
§  3DIM
§  EASY
§  1…10 V
Σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) σταθερού ρεύματος για:
u DALI
u DMX
Σημειώσεις
1  Τα συστήματα 3DIM, EASY ανήκουν στην OSRAM
2 Υπάρχουν ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmer) που παρέχουν τη δυνατότητα της επιλογής τους με βάση το είδος του χρησιμοποιούμενου συστήματος των λαμπτήρων LED.
    Τέτοιου είδους συστήματα λαμπτήρων LED αποτελούν (π.χ. για την OSRAM):
Ø τα prevalLED
Ø τα substiTUBE
Ø τα COINlight
Ø τα DRAGONpuck
Ø τα LINEARlight FLEX Protect
Η απόφαση επιλογής ενός ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου λαμπτήρων LED τα οποία ανήκουν στις συσκευές προηγμένης τεχνολογίας, και για τα οποία θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά συντόμως– εξαρτάται από:
n το μέγεθος της εγκατάστασης του φωτισμού,
n τις απαιτήσεις που αφορούν τον τρόπο και τις δυνατότητες ελέγχου αυτού,
n την φιλικότητα των ελέγχων προς το χρήστη και
n το εύρος των οικονομικών εκτιμήσεων για την εγκατάσταση αυτή.

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: