Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων τεχνικών ειδικοτήτων

Σχετικά με την αναμενόμενη - εδώ και πολλά χρόνια - αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τεχνικών ειδικοτήτων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα παρακάτω ΦΕΚ.
 

1.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων και των βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες:
(α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες,
(β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και
(γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης καθώς και
ο καθορισμός των επαγγελματικών προσόντων και των προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις, που αφορούν γενικότερες και αντιστοιχίες για τους απόφοιτους ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κ.λπ., περιγράφονται στο ΦΕΚ 200 της 17/10/2012
 
 
 
2.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, ο καθορισμός των κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθώς και ο καθορισμός των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις, περιγράφονται στο ΦΕΚ 198 της 17/10/2012.
 
 
 
3.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων και των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού,  καθώς και ο καθορισμός των επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις, περιγράφονται στο ΦΕΚ 199 της 17/10/2012.
 
  
4.
Ο καθορισμός των ειδικοτήτων και των βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα, ΦΕΚ 197 της 17/10/2012.Πηγή: www.alfavita.gr


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: