Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Μελέτη για το Λύκειο και την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, με έγκριση ΥΠΑΙΘΠΑ

Το Αντικείμενο της Μελέτης θα είναι η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στο Λύκειο, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις εν όψει της νομοθετικής ρύθμισης για το Λύκειο.
 

Σκοπός της μελέτης είναι να καταλήξει σε προτάσεις που θα αξιοποιηθούν στην κατάρτιση σχεδίου νόμου για το Λύκειο και να υποβάλλει σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την εφαρμογή του θεσμού στην εκπαίδευση.
Στην ίδια μελέτη συμπεριλαμβάνεται υποβολή πρότασης για τη μεταρρύθμιση στη Τεχνική -Επαγγελματική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης που είχε εκπονηθεί από το Διόφαντο στο πλαίσιο σχετικού έργου.
Ο Ανάδοχος θα καταλήξει σε σχέδιο νόμου για το Τεχνολογικό - Επαγγελματικό Λύκειο και σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την εφαρμογή του θεσμού στην εκπαίδευση.
Προϋπολογισμός 36,900.00 ευρώ
 
ΠΗΓΗ: Essos
 
 
Σχόλιο του γράφοντος
 
Πριν από 2 χρόνια υπήρξε το έργο: "Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ¨ με ανάλογα και αντίστοιχα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από  Διευθυντές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ καθώς εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που θέλησαν να έχουν συμμετοχή. 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε και ημερίδα με τίτλο «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει», στις 8-12 2010 στο τότε ονομαζόμενο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Στόχος της ημερίδας  - όπως αναφέροταν στο δελτίο - ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη δευτεροβάθμια τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, προκειμένου να διερευνηθούν και καταγραφούν οι βασικές παράμετροι που την επηρεάζουν καθώς και να εξαχθούν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και  παρεμβάσεων στο χώρο αυτό (περισσότερα: http://apotyp-epalepas.sch.gr/)
Η απορία μου έγκειται στα εξής:
1. τόσες πολλές αλλαγές έγιναν (... και δεν τις καταλάβαμε) στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση - που ακύρωσαν από τη φύση και τη δομή τους το προηγούμενο έργο -  και πρέπει να ανατεθεί και έργο σε Ανάδοχο με προϋπολογισμό έργου  36.900.00 ευρώ;
2. πότε, επιτέλους, θα δούμε το σχέδιο νόμου που θα καταλήξει ο Ανάδοχος (;;;)  για  το Τεχνολογικό - Επαγγελματικό Λύκειο,  και τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την εφαρμογή του θεσμού στην εκπαίδευση;
Αυτά γιατί οι τοποθετήσεις από το Υπουργείο ανέφεραν - αρχικά - το τέλος Νοεμβρίου (... χωρίς τον Ανάδοχο;;;), ενώ, στις 10-11-12 ο υπουργός Παιδείας δήλωνε πως «Θα καταθέσουμε στο τέλος του χρόνου το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (σ.σ Επαγγελματικό το είπε και όχι Τεχνολογικό)» (η παρατήρηση από το Essos).
 
 
 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: