Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου ««Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που εποπτεύονται από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αυξημένης ωφέλειας και αποτελεσματικότητας για την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των φορέων αυτών.
 


Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, η οποία θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες από την ανάρτηση αυτού στο διαδίκτυο, δηλαδή, από 19-11-12 μέχρι και 26-11-12, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις.
 
Πλοήγηση στη δημόσια αυτή διαβούλευση μπορεί να πραγματοποιείται στον σύνδεσμο:
 
 
όπου υπάρχουν αναλυτικά τα συνολικά 37 άρθρα του, με δυνατότητα ανάγνωσης και σχολιασμού στο καθένα από αυτά.
 
 
 
Το σχέδιο νόμου βρίσκεται στο link:

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2012/11/01nomosxedio.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: