Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ιστοσελίδα για τα ενεργά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής

Το www.step.gov.gr είναι ένας διαδικτυακός κόμβος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος δια βίου μάθησης.
 

Μέσα από την διαδικτυακή πύλη www.step.gov.gr θα:
  1. παρέχεται στους πολίτες με εύληπτο και εύχρηστο τρόπο, πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος δια βίου μάθησης και από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν.
  2. δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
  3. δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν αναλυτικότερη πληροφόρηση από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
Ο δικτυακός κόμβος www.step.gov.gr διαθέτει μία βάση γνώσης η οποία περιλαμβάνει:
  1. Προγράμματα κατάρτισης υπουργείων για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δια βίου μάθηση, ώστε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα να είναι συγκεντρωμένα σε μια μόνο ιστοσελίδα και να διευκολύνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
  2. Εκδηλώσεις που αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δια βίου μάθηση.
  3. Διαδικασίες, νόμους και διατάξεις ώστε να υπάρχει μια συνεκτική βάση-οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο.
  4. Συνδέσεις με άλλες κρατικές πύλες, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την στήριξη της επιχειρηματικότητας, ειδικά των νέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: