Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

PanelCAD για εγκαταστάτες ... μια νέα πρόταση για την εύκολη και γρήγορη συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Το λογισμικό PanelCAD για μελετητές - της Ti-Soft - αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του κάθε ηλεκτρολόγου μελετητή, και συμβάλλει στην επιτυχή  μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής αλλά και μέσης τάσης.
Η συγκεκριμένη εταιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία των ανθρώπων της και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, δημιούργησε το λογισμικό  PanelCAD για εγκαταστάτες.


Το νέο αυτό λογισμικό, το PanelCAD για εγκαταστάτες - το οποίο επικοινωνεί με το PanelCAD για μελετητές, έχοντας τη δυνατότητα ανταλαγγής στοιχείων για την αποφυγή διπλών καταχώρησεων - καλύπτει τις νέες απαιτήσεις για την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) παράγει γρήγορα, εύκολα και απλά όλα τα έντυπα και σχέδια - 5 κατ΄ ελάχιστο - που απαιτεί η νέα ΥΔΕ, όπως αυτή περιγράφεται στην (Υ.Α.Φ50/503/168/19-4-2011), δηλαδή:
  • την Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη,
  • το Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
  • την Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
  • το Μονογραμμικό διάγραμμα των ηλεκτρικών πινάκων και
  • το Σχέδιο της κάτοψης της εγκατάστασης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, πως, το PanelCAD για εγκαταστάτες επιτρέπει την δημιουργία των απαιτούμενων σχεδίων, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
Επιπροσθέτως, δίνει και τη δυνατότητα του Σχέδιου της διάταξης των υλικών και των διαστάσεων του  ηλεκτρικού πίνακα της  εγκατάστασης.

 
Σχόλια του γράφοντος
 
Παρακολούθησα την ζωντανή (real time) παρουσίαση του συγκεκριμένου αυτού λογισμικού PanelCAD για εγκαταστάτες (http://www.ti-soft.com/el/live_presentations), διαπίστωσα τα πλεονεκτήματά του, και πιστεύω πως θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για:
- τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης που θα απαιτηθεί να συμπληρώνουν τα έντυπα της νέας ΥΔΕ, αλλά και
- τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρολόγους που διδάσκουν το μάθημα των ΕΗΕ Ι, και θα απαιτηθεί να αναφερθούν στη νέα ΥΔΕ.
 
Τέλος, θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές της Ti-Soft για τη νέα τους προσπάθεια, και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία!  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο:

http://www.ti-soft.com/el/Products/PanelCADInst

Δεν υπάρχουν σχόλια: