Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας και στοιχεία για τη γείωση αυτής

Η μελέτη ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (Σ.Α.Π.) πραγματοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 62305 / 2006 και μπορεί να αναφέρεται:
 

1. Το Εξωτερικό Σ.Α.Π., το οποίο περιλαμβάνει:
     -- το Συλλεκτήριο Σύστημα,
     -- τους Αγωγούς Καθόδου και
     -- την Γείωση Αντικεραυνικής Προστασίας.
 
2. Το Εσωτερικό Σ.Α.Π., το οποίο περιλαμβάνει:
     -- τις ΙσοδυναμικέςΣυνδέσεις και
     -- τους Απαγωγούς Κρουστικών Υπερτάσεων.
 
Για την Γείωση της Αντικεραυνικής Προστασίας πρέπει να γνωρίζουμε πως:
 
1. Σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384, οι γειώσεις προστασίας, λειτουργίας και  αντικεραυνικής προστασίας μπορούν να συνυπάρχουν
 
2. Ένα απομονωμένο σύστημα γείωσης αντικεραυνικής προστασίας μπορεί να συνδέεται  με τις υπόλοιπες γειώσεις (προστασίας, λειτουργίας), όταν δεν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
 
3. Δύο απομονωμένες μεταξύ τους γειώσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω σπινθηριστών απομόνωσης ακό μα και εάν πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
 
4. Η χαμηλή αντίσταση γείωσης ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ από κεραυνικά  ρεύματα ή κρουστικές υπερτάσεις
 
Πηγή: Raycap, δια του κ Τάσου Κώνστα

Δεν υπάρχουν σχόλια: