Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπολογιστικό νέφος (cloud computing)


Με τη νέα στρατηγική θα δημιουργηθεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για το υπολογιστικό νέφος (σύννεφο / cloud computing) και θα αυξάνεται το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 160 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020.
Πολλοί από εμάς ήδη χρησιμοποιούμε το υπολογιστικό νέφος χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Πολυάριθμες υπηρεσίες, όπως το Facebook, το Spotify και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Παγκόσμιο Ιστό, χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή για την αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων κειμένων.

Πέντε ηλεκτρονικές συσκευές με μπλε οθόνες που συνδέονται με μπλε βέλη σε ένα μπλε σύννεφο © EU
 


Τα αρχεία αποθηκεύονται σε τεράστια κέντρα δεδομένων, τα οποία περιέχουν εκατοντάδες διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης συμβατά σχεδόν με όλα τα λογισμικά. Κάθε φορά που θέλετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, απλώς συνδέεστε με το "νέφος" από τον υπολογιστή, το έξυπνο τηλέφωνο ή την ταμπλέτα σας.
Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά: οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν ή να διατηρούν ακριβούς διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων. Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη αυτή την τεχνολογία δηλώνουν ότι οι δαπάνες τους ΤΠ μειώθηκαν κατά 10%-20%, ενώ το υπόλοιπο 20% των επιχειρήσεων ανέφεραν ότι η μείωση των δαπανών τους ανέρχεται σε 30% ή και περισσότερο.
Παράλληλα με τη μείωση των δαπανών ΤΠ, το υπολογιστικό νέφος συμβάλλει στην εξοικονόμηση χώρου για γραφεία και περιορίζει την ανάγκη ύπαρξης εσωτερικής ομάδας υποστήριξης ΤΠ.
Παρ΄ όλα αυτά, η ΕΕ δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους. Πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να το χρησιμοποιήσουν λόγω αμφιβολιών σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων ή τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ παρόχων.
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων English , με την οποία θεσπίζεται ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και δίνεται ώθηση στη χρήση του υπολογιστικού νέφος από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
 
Η στρατηγική αυτή έχει τέσσερις κύριους στόχους:
  • να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα από ένα νέφος σε άλλο, ή να διαγράφουν δεδομένα
  • να καθιερωθεί πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ για αξιόπιστους παρόχους υπολογιστικού νέφους
  • να θεσπιστεί υπόδειγμα συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, το οποίο θα καθιστά σαφείς τις νομικές υποχρεώσεις
  • να δημιουργηθεί "Ευρωπαϊκή σύμπραξη υπολογιστικού νέφους" μεταξύ του δημόσιου τομέα και της βιομηχανίας, ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες και να διασφαλιστεί ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος ΤΠ μπορεί να τις καλύψει. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών τους, κυρίως από τις ΗΠΑ.
Μέσω των νέων ευκαιριών για καινοτομία και της πρόσβασης στην τεχνολογία που αυξάνει την παραγωγικότητα, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 600 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ το διάστημα 2015 - 2020, σύμφωνα με έκθεση για την εκτίμηση της ζήτησης για υπολογιστικό νέφος στην Ευρώπη και των πιθανών εμποδίων που πρέπει να αρθούν English .
Μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει εκτιμηθεί η ανάγκη για άλλες δράσεις ή για διατύπωση νομοθετικών προτάσεων με στόχο την προώθηση του υπολογιστικού νέφους.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: