Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ένα Προεδρικό Διάταγμα (υπ΄ αριθμό 101) που αφορά την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 135 / 5 Ιουνίου 2013.
 


Μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 2 / παράγραφος β, αναφέρεται πως το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συγχωνεύονται σε Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής της Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με έδρα το Μαρούσι και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
α) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και
β) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής.
Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.
 
 
Πηγή: ΕΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: