Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ο Νόμος για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για το Νέο Λύκειο)

α.  το Γενικό Λύκειο,
β.  το Επαγγελματικό Λύκειο,
γ.  τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ.

... καλή και εποικοδομητική μελέτη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: