Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ & οι αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του νέου Ν. 4186/2013 σε σχέση με τις αντιστοιχίες του υφιστάμενου Ν. 3475/2006

Στα μέσα περίπου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς εμφανίσθηκαν οι αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του νέου Ν. 4186/2013 σε σχέση με τις αντιστοιχίες του υφιστάμενου Ν. 3475/2006, αλλά και μια αναδημοσίευση ενός άρθρου για τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ, για τα οποία - με τη σειρά μου - εκφράζω κάποια σχόλια, απόψεις και προβληματισμούς.1. Οι αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 σε σχέση με τις αντιστοιχίες του Ν. 3475/2006

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ] (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), ο Διευθυντής Σπουδών του υπουργείου Παιδείας  κ Στυλιανός Μερκούρης απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους τον παρακάτω πίνακα με τις αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων του υφιστάμενου Ν. 3475/2006 και του νέου Ν. 4186/2013.

Για να ανοίξετε και να μελετήσετε τον πίνακα για να βρείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν κάνετε κλικ εδώ

Πηγή: essos.gr - 21/01/2014


2. Τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ ... είναι γεγονός;

Πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο δημιουργίας των Νέων Ωρολόγιων Προγραμμάτων της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ,  της συγκρότησης των ομάδων των εκπαιδευτικών που συνέβαλλαν στη δημιουργία αυτών, αλλά και  του τρόπου λειτουργίας τους αποτελεί  το site: www.vukentra.gr.

Βέβαια, υπάρχουν οι σκέψεις και τα εύλογα σχόλια του υπογράφοντα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο αποτελεί μια προσωπική του επιτυχία. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα θα τα βρείτε για μελέτη και ... προβληματισμό, αν κάνετε κλικ εδώ.

Σχόλια του γράφοντος...

Διαβάζοντας, λοιπόν, και επιμένοντας - λόγω ειδικότητας - στα τμήματα του ρεπορτάζ που αφορούν τον νέο Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ας μου επιτραπεί να καταθέσω και εγώ τους προβληματισμούς μου.
Έτσι, ας αναφέρουμε τις ονομασίες των ειδικοτήτων του νέου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, όπως προκύπτουν από την τελική μορφή αντιστοιχίας σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, και ας τις παρατηρήσουμε ηλεκτρολογικά, και όχι μόνο:
  
α/α
Ειδικότητα
Παρατήρηση
1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
Καθαρά Ηλεκτρονική ειδικότητα
2
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Καθαρά Ηλεκτρονική ειδικότητα
3
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Ηλεκτρολογική ειδικότητα με προσπάθεια να αντιληφθούμε τι εννοεί ο τίτλος της
4
Τεχνικός Αυτοματισμού 
(νέα ειδικότητα)
Ενώ πρόκειται για Ηλεκτρολογική ειδικότητα ως προς το βιομηχανικό εύρος της, … εκφυλίστηκε σε συγκεχυμένης Ηλεκτρονικής δομής μαθημάτων ειδικότητα!!!Στις 4 παραπάνω προτεινόμενες ειδικότητες είναι εμφανής η «ηλεκτρονική» τους στροφή, που - κατά την άποψή μου - ίσως και να οφείλεται στο γεγονός πως από τους επτά (7) συμμετέχοντες στην ομάδα, μόνο ο ένας είχε την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε (5) ήσαν Ηλεκτρονικοί!!! 
Στην ομάδα εργασίας συμμετείχε και Επίτιμος Σύμβουλος Π.Ι. (!!!) - να υποθέσω συνταξιούχος;;; - και για τον οποίο δεν  περιγράφεται η ειδικότητά του;;; (μήπως έχει άλλη ειδικότητα π.χ. Φυσικός!!! ή Ραδιοηλεκτρονικός!!!)

Ακόμη, ας μου επιτραπεί να εκφράσω την απορία μου σχετικά με τον λόγο που δεν συμμετείχαν συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι Σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί στην ομάδα εργασίας για τα ωρολόγια προγράμματα του νέου ΕΠΑΛ.  
Μήπως όλοι τους αγνόησαν την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή μήπως κανείς δεν αντιλήφθηκε ... πως υπήρξε αυτή, ή τέλος, ... λειτούργησαν για μια ακόμη φορά τα γνωστά παρεάκια;
Μήπως, όμως, και από την πλευρά του αρμόδιου φορέα θα έπρεπε να τηρηθεί λεγόμενη δεοντολογία και ισορροπία στη σύνθεση της ομάδα εργασίας σχετικά με το πλήθος των συμμετεχόντων ατόμων από την κάθε ειδικότητα;

Αν πιστέψουμε - όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ - και τις ανταλλαγές e-mail καθοδήγησης και συντόμευσης εργασιών σε πολύ (... μα πάρα πολύ) βραχύ χρονικό διάστημα, μήπως αποδεικνύεται περίτρανα η προχειρότητα και η θεωρία του γραψίματος στο γόνατο; ή ακόμη χειρότερα της επιβολής (;) συγκεκριμένων ωρολόγιων προγραμμάτων για το νέο ΕΠΑΛ. 

Στο σημείο αυτό διερωτώμαι αν στην υπάρχουσα ομάδα εργασίας του ενός (1) Ηλεκτρολόγου, των πέντε (5) Ηλεκτρονικών και του ενός (1) Επίτιμου Σύμβουλου του Π.Ι.:
1. κυριάρχησαν οι αντιλήψεις της πλειοψηφίας για την ειδικότητα του Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,
2. ελήφθη υπόψη της ομάδας κάποιο σύγχρονο και ενημερωμένο προφίλ (... αν φυσικά υπάρχει) για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου;

Απορία και Προβληματισμός του γράφοντος...

1. Τα Νέα αυτά Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ - όπως αναφέρονται στο ρεπορτάζ - θα βγουν για δημόσια διαβούλευση ή θα παραμείνουν ως έχουν;

2. Τα Τεχνικά Αγγλικά θεωρούνται - πλέον - ως μάθημα ειδικότητας;

3. Το φιλόδοξο σχέδιο του Project γιατί δεν αναφέρεται στα Νέα αυτά Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ; 
Καταργήθηκε ή το παρέβλεψαν τεχνηέντως; 

4. Κανονικά, και όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις, θα πρέπει να συγκροτηθούν ομάδες για τη δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Νέα αυτά Ωρολόγια Προγράμματα της Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ που συνέταξαν (;) οι υφιστάμενες επιτροπές.
Η επιλογή των νέων αναμενόμενων ομάδων για τη δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα προτεινόμενα μαθήματα Β' και Γ' Τάξης των ΕΠΑΛ, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο δημιουργίας των ομάδων για τα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα, και τέλος υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των νέων σύγχρονων Αναλυτικών Προγραμμάτων;

Συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι, έχω την εντύπωση πως πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται ... δεν θα ήθελα να βρεθούμε σε τετελεσμένα γεγονότα.

Να με συγχωρείτε αν σας κούρασα.Σε αναμονή ... συνθηκών διαφάνειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: