Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Χρήσιμα έντυπα για τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, μαθητή, σπουδαστή, επαγγελματία κ.λπ.

Πολλές φορές χρειαζόμαστε σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα π.χ. τα 4 συνολικά έντυπα για τη θεώρηση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ... και κατασπαταλάμε πολύτιμο χρόνο μέχρι να τα συγκεντρώσουμε.
Για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα πλέον χρήσιμα έντυπα που απαιτούνται στην ηλεκτρολογική πραγματικότητα του εγκαταστάτη...
Πιο συγκεκριμένα



1. Έντυπα της νέας ΥΔΕ

1α. Το βασικό έντυπο της ΥΔΕ, το οποίο θα κατεβάσετε από εδώ

1β. Το Πρωτόκολλο Ελέγχου, το οποίο μπορεί να είναι:

        --  κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο θα κατεβάσετε από εδώ ή
        
        --  κατά τον - παλαιό - ΚΕΗΕ (Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)το                    οποίο θα κατεβάσετε από εδώ

1γ. Η Έκθεση Παράδοσης, την οποία θα κατεβάσετε από εδώ


2. Υποχρεωτικά έντυπα του Π.Δ. 108/2013 για Ηλεκτρολόγους

2α. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Κ.Ε.), την        οποία θα κατεβάσετε από εδώ

2β. Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το οποίο θα κατεβάσετε από εδώ


3. Εγκύκλιοι ΔΕΔΔΗΕ

3α. Εγκύκλιος 5204 περί μη υποχρεωτικότητας πρόσθετου αγωγού εξυπηρέτησης, την οποία            θα κατεβάσετε από εδώ

3β. Εγκύκλιος 3568 περί διαχωρισμού ΕΗΕ, την οποία θα κατεβάσετε από εδώ

Πηγή: Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Δεν υπάρχουν σχόλια: