Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Διευκρίνιση ... για αποφυγή παρεξηγήσεων ... και όχι μόνο

Σύμφωνα με τις αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων, μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ] (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), στον Τομέα της Ηλεκτρολογίας: 
  • υπήρχε ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, με βάση τον υφιστάμενο Ν.3475/2006 (Υ.Α. 36618/Γ2/2007), ενώ τώρα,
  • υπάρχει ο Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων, με βάση το νέο Ν.4186/2013.
Με βάση - λοιπόν - τα παραπάνω, οι μαθητές που θα εγγραφούν στην Β' τάξη του ΕΠΑΛ για τον Τομέα της Ηλεκτρολογίας, θα ακολουθήσουν την Ειδικότητα του Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
Έτσι, αφού προηγουμένως προσπαθήσουν και αντιληφθούν τι εννοεί ο τίτλος της, θα καταλάβουν - απλά - πως πρόκειται να αποφοιτήσουν ως Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
Μετά από τη διευκρίνιση αυτή, αναμένουμε και τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα, ... και παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε ... και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα! 

Καλά να είμαστε ...
Δεν υπάρχουν σχόλια: