Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ για κάθε ΠΔΕ, Ειδικότητες σε 51 ΣΕΚ του ΟΑΕΔ και το Σύστημα Πιστοποίησης ΑΕΕ για ΙΕΚ και ΣΕΚ

Μερικά χρήσιμα ΦΕΚ για θέματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, μαθητές των ΕΠΑΛ και σπουδαστές των ΙΕΚ και ΣΕΚ.Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), από το σχολικό έτος 2014 - 2015 (ΦΕΚ 1366 / 28-5-2014 / Αρ. απ. 80885 - Δ4).
Η κατανομή τους ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για όλη την Ελλάδα, βρίσκεται εδώ...

Καθορισμός ειδικοτήτων σε 51 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, από το σχολικό έτος 2014 - 2015 (ΦΕΚ 1386 / 30-5-2014 / Αρ. απ. 1434/21/6-5-2014).
Οι πίνακες ειδικοτήτων ΣΕΚ του ΟΑΕΔ, βρίσκονται εδώ...


Το νέο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΦΕΚ 1098 / 30-4-2014 / Αρ. 2944)
Δείτε την νέα Υπουργική Απόφαση εδώ...


Πηγή: Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης / Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: