Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Έλεγχος της έντασης φωτισμού ταινίας LED με την τεχνική 1…10V, με ειδικό ηλεκτρονικό περιστροφικό διακόπτη

Στην περίπτωση του  ελέγχου της έντασης φωτισμού ταινίας LED που συνήθως χαρακτηρίζονται ως λαμπτήρες LED σταθερής τάσης – χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimmer) ανάλογων προς την τεχνική 1…10V δυνατοτήτων. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε πως ο συγκεκριμένος έλεγχος αποτελεί μια από τις πιο  χαρακτηριστικές περιπτώσεις της πράξης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Επειδή οι ταινίες LED του συγκεκριμένου είδους λειτουργούν με χαμηλή τάση - συνήθως 10 V ή 24 V - απαιτείται: 
--  τροφοδοτικό 230V AC / 10 – 24V DC καθώς, και 
-- ανάλογο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (drive)Παραστατική μορφή συνδεσμολογίας ρύθμισης της έντασης φωτισμού 
ταινίας LED (χαμηλής τάσης) μέσω ανάλογου
ηλεκτρονικού περιστροφικού διακόπτη dimmer τεχνικής 110V, και 
αντίστοιχων ηλεκτρονικών συστημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: