Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ηλεκτρολογικό παιχνίδι ... για όλους

Ένα ηλεκτρολογικό παιχνίδι για να διατηρήσει το μυαλό μας σε εγρήγορση ... τώρα το καλοκαίρι. 
Πρέπει - λοιπόν - να συμπληρωθεί ένα ηλεκτρικό σύστημα με τη σύνδεση κουτιών διακλάδωσης μεταξύ τους. 
Το παιχνίδι αυτό προέκυψε όταν ένας ηλεκτρολόγος εγκατέστησε όλα τα απαιτούμενα για κάποιο έργο που του ανατέθηκε κουτιά διακλάδωσης σε ένα τοίχο και καθόρισε τις απαιτούμενες συνδέσεις.Στη συνέχεια - για κάποιους λόγους που δεν μας ενδιαφέρουν - εγκατέλειψε το έργο χωρίς εξήγηση, και δίχως να το ολοκληρώσει (... το άφησε μισοτελειωμένο).

Ο στόχος είναι να συνδεθούν όλες οι θέσεις που υποδεικνύονται στο παρακάτω σχήμα  με τα αριθμημένα κουτιά διακλάδωσης.
Οδηγίες συμπλήρωσης ... και υλοποίησης του έργου


- Κάθε κουτί διακλάδωσης θα πρέπει να συνδέεται με άλλα, και ο αριθμός των συνδέσεων να αντιστοιχεί στον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε κουτί διακλάδωσης.

- Δύο διαφορετικά κουτιά διακλάδωσης μπορούν να συνδεθούν το ένα με το άλλο, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τον αριθμό των συνδέσεων που αντιστοιχεί στο καθένα από αυτά.

- Οι συνδέσεις μεταξύ των  κουτιών διακλάδωσης μπορούν να πραγματοποιούνται είτε οριζόντια είτε κάθετα. Διαγώνιες συνδέσεις δεν επιτρέπονται.

- Υπάρχει μόνο μία σωστή λύση και μπορεί να βρεθεί - αποκλειστικά και μόνο - με λογική συλλογιστική σκέψη. 

Τέλος, είναι προφανές πως δεν απαιτούνται ... ειδικές τεχνικές δεξιότητες, παρά μόνο λίγη υπομονή και καλή ηλεκτρολογική διάθεση ...

Καλή διασκέδαση ...Η λύση βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.


...και τώρα η λύση:
Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη συμπεριφορά του συναδέλφου μας ηλεκτρολόγου, το παιχνίδι αυτό το "αλίευσα" από περιοδικό της ΑΒΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: