Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώματος ... με βάση την τάση επαφής και την επιδερμίδα

Η ηλεκτρική αντίσταση που εμφανίζει το ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από:
α. την τάση με την οποία έρχεται σε επαφή, και 
β. τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή, τον χαρακτηρισμό του είδους της επιδερμίδας αυτού.


Στο παρακάτω διάγραμμα δίνονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις - τιμών τάσης επαφής και χαρακτηρισμού της επιδερμίδας του ανθρώπινου παράγοντα - για το προσεγγιστικό προσδιορισμό της  ηλεκτρικής αντίστασης του ανθρώπινου σώματος.


Διάγραμμα ηλεκτρικής αντίστασης του ανθρώπινου σώματος 
με βάση την τάση και τις εξωτερικές συνθήκες


Οι τιμές των παραπάνω επιλεγμένων τιμών τάσεων είναι οι χαρακτηριστικές, που χρησιμοποιούνται ευρέως στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: