Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων σύμφωνα με τα συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου τους - EN 15232

Όλα τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, που σημαίνει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας.
Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15232 «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων - Επίδραση του Αυτοματισμού Κτιρίων, των Ελέγχων και της Κτιριακής Διαχείρισης» συντάχθηκε σε συνδυασμό με την Πανευρωπαϊκή εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΟΕΕΚ 2002/91/ΕΚ, και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των κτιρίων, ανάλογα με τις λύσεις αυτοματισμού που διαθέτουν


Το Πρότυπο περιγράφει μεθόδους για τον υπολογισμό της επίδρασης του αυτοματισμού και της τεχνικής διαχείρισης στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.
Για τον σκοπό αυτόν έχουν θεσπιστεί τέσσερις ενεργειακές κατηγορίες, που χαρακτηρίζονται ως Α, Β, C και D, όσον αφορά στα συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Κτιρίων που διαθέτουν αυτά
Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται αποκλειστικά τα κτίρια που είναι εφοδιασμένα με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, σύμφωνα με την ενέργεια που καταναλώνουν και την αποδοτικότητα τους.
Τα ποσοστά της δυνητικής εξοικονόμησης σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να υπολογιστούν για κάθε κατηγορία με βάση τον τύπο και τον σκοπό κτιρίου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1 του Προτύπου ΕΝ 15232. 


Πίνακας 1
(Οι τιμές της ενεργειακής κατηγορίας C χρησιμοποιούνται 
ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας)

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένας γενικός και ταυτόχρονα συνοπτικός κατάλογος λειτουργιών και μια βασική προσεγγιστική αντιστοίχιση με τις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Α, Β, C και D) από τον αντίστοιχο βασικό πίνακα 2 του προτύπου EN 15232.


Πίνακας 2


Πηγές: Siemens, ABB, Schneider Electric

Δεν υπάρχουν σχόλια: