Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Η έννοια του χαρακτηριστικού σήματος πιστοποίησης UL

Σε πολλές ηλεκτρολογικές - και όχι μόνο - συσκευές και εξαρτήματα υπάρχει το διακριτικό σήμα πιστοποίησης UL. 
Το αρκτικόλεξο αυτό σημαίνει Underwrites Laboratories.
Πρόκειται - λοιπόν - για μια παγκόσμια ανεξάρτητη επιστημονική εταιρεία ασφαλείας με περισσότερο από έναν αιώνα (από το 1894) εμπειρίας στις καινοτόμες λύσεις ασφαλείας με εύρος δραστηριοτήτων σε έξι τομείς που καταδεικνύουν την τεχνογνωσία και την συνεχώς αυξανόμενη γκάμα των υπηρεσιών της, προσφέροντας τις λύσεις που απαιτούνται σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται. 

Οι τομείς αυτοί αφορούν: 
1. το Εμπόριο και την Βιομηχανία,  με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών στην παγκόσμια αγορά,
2. το Περιβάλλον, με την βοήθεια στις εταιρείες να συλλάβουν την αξία των προσπαθειών της βιωσιμότητας,
3. την Πληροφορική απόψεις, με συμβολή στην ταχύτερη καινοτομία και μια πιο έξυπνη αλυσίδα εφοδιασμού,
4. την Κατανάλωση προϊόντων, με την διασφάλιση της ακεραιότητας των επιδόσεων του προϊόντος
5. την Ζωή και την Υγεία, με την ενίσχυση της ουσιαστικής καινοτομίας για την ευημερία του κόσμου μας, και
6. την Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας, με την βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και την ενίσχυση του πολιτισμού μέσω ισχυρών προγράμματα για την υγεία και την ασφάλεια

Το λογότυπο UL
Πιο συγκεκριμένα, η UL - σε όλους στους τομείς που εμπλέκεται - διαθέτει  τη γνώση και την εμπειρία για:
-- να πιστοποιεί, 
--  να επικυρώνει, 
--  να εκτελεί δοκιμές, 
--  να επιθεωρεί ελέγχους, και 
--  να συμβουλεύει και εκπαιδεύει σε θέματα συμμόρφωσης.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται το παγκόσμιο εμπόριο, και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η πνευματική ηρεμία των κατασκευαστριών εταιριών και των χρηστών που διαθέτουν προϊόντα με τη συγκεκριμένη αυτή πιστοποίηση. Ακόμη, δημιουργείται ένα μοναδικό εργαλείο για την προώθηση της πιστοποίησης των υλικών μάρκετινγκ, στο σημείο πώλησης και σε απευθείας σύνδεση.

Σήμα πιστοποίησης UL σε βάση λαμπτήρα, όπου υπάρχει και προσφορά QR κώδικα λειτουργικότητας μέσω του οποίου παρέχεται δυνατότητα λήψεων πληροφοριών για τους αγοραστές του προϊόντος στο σημείο πώλησης
Σήμα πιστοποίησης UL σε συσκευασία προϊόντων, που παρέχει ... την αναμενόμενη ευελιξία στην διάθεση αυτών
           

Δεν υπάρχουν σχόλια: