Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Απαλλαγή από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εγγράφονται στην Β' Λυκείου ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 258 / 8 - 12 - 2014, ο νέος νόμος 4310 "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις", που περιλαμβάνει και όλες τις τροπολογίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν - για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε στα ΕΠΑΛ - τα πιο κάτω άρθρα:

1. Άρθρο 58, που αναφέρεται στη Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

2. Άρθρο 59, που αναφέρεται στη Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
Πιο συγκεκριμένα, δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 αναφέρεται πως  «Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο».

3. Άρθρο 72, που αναφέρεται στην Τάξη Μαθητείας
Πιο συγκεκριμένα, στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου». 

Για να μελετήσετε το ΦΕΚ 258 / 8 - 12 - 2014, του νέου νόμου 4310, κάντε κλικ εδώ.


Πηγές: EsosAlfavita

Δεν υπάρχουν σχόλια: