Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Με τον όρο πρωτόκολλο επικοινωνίας θεωρούμε ένα σύνολο κανόνων ή συμφωνιών σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στην επικοινωνία μεταξύ διαφόρων "δικτύων" που συνυπάρχουν σε αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Με απλά λόγια, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν τα συστήματα διαφόρων εφαρμογών π.χ. φωτισμού, θέρμανσης - ψύξης, οπτικοποίησης κ.λπ., από διαφορετικούς κατασκευαστές, για να «μιλούν» μεταξύ τους την ίδια γλώσσα.
Δηλαδή, τα πρωτόκολλα  επιτρέπουν σε ειδικής κατασκευής για την κάθε περίπτωση ελέγχου συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια αμοιβαία κατανοητή, τυποποιημένη γλώσσα. 
Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύζευξη δικτύων αυτοματοποιημένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διαφορετικών πρωτοκόλλων (π.χ. ΚΝΧ και DALI), στην πράξη αποκαλούνται Gateways.
Μερικά από τα πλέον χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας ελέγχων που χρησιμοποιούνται στις αυτοματοποιημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ως προς τα αρχικά τους, τη πλήρη ονομασία τους και το πρότυπο που βασίζουν τη λειτουργία τους, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:


α/α
Αρχικά
Πλήρης ονομασία
Πρότυπο
1
0-10 V DC Front End
Lighting Control System 0…10V, Analog Control Specification
ANSI / ESTA E1.3
2
ACN
Architecture for Control Networks
ANSI E1.17 Entertainment
Technology
3
ASCII

American National Standard Code for Information Interchange
ANSI INCITS 4
4
BACnet
Building Automation
and Control Networks
ANSI/ASHRAE -135
5
DALI
Digital Addressable Lighting Interface
IEC 62386 Parts 101 and 102
6
DMX512
Digital Multiplex
ANSI E1.11 Entertainment Technology, USITT DMX512 A,
7
EnOcean
EnOcean
ISO / IEC 14543-3-10
8
Konnex
Konnex (ΚΝΧ)
EN50090, ISO/IEC 14543-3, CEN EN 13321-1
9
LonWorks
Local Operating Network
ISO/IEC 14908-1; ANSI/CEA-
709.1-B-2000
10
MIDI & MIDI Show Control
Musical Instrument Digital Interface and Musical Instrument Digital Interface Show Control
MIDI 1.0 Detailed Specification (“MIDI”) and MMA/AMEI Recommended Practice RP-002
11
Modbus
Modbus
Modbus Application Protocol Specification
12
RDM
Remote Device Management
ANSI E1.20-2006 USITT DMX512 Networks
13
SMPTE
Society of Motion Picture and Television Engineers
SMPTE 0012M-1-2008 Television, Time & Control Code
14
TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP)&the Internet Protocol (IP)
RFC-1122 & RFC-1123
15
XML
Extensible Markup Language
XML 1.0
16
ZigBee
ZigBee
IEEE 802.15.4
17
Z-Wave
Z-Wave
Ιδιωτικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: