Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρατήρηση και Πρόγνωση κεραυνών - Το πρόγραμμα TALOS

Το πρόγραμμα TALOS (Thunder And Lightning Observing System) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) χρηματοδοτείται από τη Δράση Αριστεία ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αποσκοπεί στην αξιοποίηση του δικτύου καταγραφής κεραυνικής δραστηριότητας ZEUS για τη μελέτη των κεραυνικών εκκενώσεων πάνω από την Ελληνική επικράτεια. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος TALOS θα μελετηθεί η κλιματολογία της κεραυνικής δραστηριότητας, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα άμεσης βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και ένα εργαλείο υπολογισμού και πρόγνωσης της κεραυνικής δραστηριότητας για τις επόμενες 72 ώρες. 
Παράλληλα η αφομοίωση των δεδομένων κεραυνικής δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί με στόχο τη βελτίωση των προγνώσεων βροχής. 
Η παροχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών στο επιστημονικό αλλά και στο ευρύτερο κοινό θα εξασφαλιστεί αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.

ΠΗΓΗ: Meteo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: