Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Το Net Metering ... με απλά λόγια

Με τον όρο Net Metering εννοείται ο συμψηφισμός  της ενέργειας που παράγεται  από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι από την ενέργεια που καταναλώνεται αφαιρείται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα.


Όλα αυτά  αναφέρονται στην απόφαση Αρ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3583 / 31-12-2014. Για να δείτε το ΦΕΚ κάντε κλικ εδώ.                   

Στα παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες απαντήσεις σε κύρια ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του ειδικού προγράμματος και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν:

1. Τι γίνεται η τυχόν παραπάνω ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά;
Ο ενεργειακός συμψηφισμός έχει ετήσια βάση, δηλαδή, τυχόν περίσσεια ενέργειας που παράγεται σε κάποια περίοδο (π.χ. καλοκαίρι), πιστώνεται στον λογαριασμό και μπορεί να συμψηφιστεί με κάποια άλλη περίοδος (π.χ. χειμώνας), όπου υπάρχει έλλειμμα της παραγόμενης ενέργειας.
Επειδή ο κύκλος συμψηφισμού είναι ετήσιος, αν υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας μετά την πάροδο του έτους, αυτή παραχωρείται στο δίκτυο δωρεάν.

2. Ποια είναι μέγιστη ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί;
Η μέγιστη ισχύς εγκατάστασης στην ηπειρωτική χώρα και στα διασυνδεδεμένα νησιά είναι 20kW ή το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύς της παροχής, με μέγιστο όριο τα 500kW. Δηλαδή, αν μια βιοτεχνία έχει παροχή 50kW από την ΔΕΗ, τότε μπορεί να εγκαταστήσει μέχρι 25kW.
Τα αντίστοιχα όρια για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι 10kW, με μέγιστο όριο τα 20kW, ενώ για την Κρήτη τα όρια αυτά διαμορφώνονται στα 20kW, με ανώτατο όριο τα 50kW.

3. Σε ποια σημεία μπορεί να εγκατασταθούν οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες;
Οι συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε σύστημα σταθερών βάσεων στον ίδιο ή όμορο χώρο με τον χώρο που τροφοδοτείται από τον μετρητή συμψηφισμού. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν είτε στο έδαφος είτε σε οποιαδήποτε κατασκευή, η οποία διαθέτει οικοδομική άδεια (π.χ. κτίρια, σκέπαστρα, γκαράζ κ.α.). 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί και σε ένα γειτονικό χώρο, είτε στο έδαφος, είτε σε κάποιο κτίσμα.

4. Ποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί το φωτοβολταϊκό σύστημα;
Δικαίωμα ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή
μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

5. Πόσα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα κοινόχρηστο χώρο;
Σε ένα κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκό συστήματα, αρκεί να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα μετρητή.
Έτσι στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας μπορούν να τοποθετηθούν παραπάνω του ενός συστήματος από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. 
Μάλιστα τα φωτοβολταϊκό συστήματα του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να συνυπάρξουν με φωτοβολταϊκό συστήματα του προηγούμενου προγράμματος για φωτοβολταϊκό στις στέγες, σε διαφορετικό μετρητή κατανάλωσης προφανώς.

6. Ποιο είναι το όφελος από την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκό συστήματος;
Η υπουργική απόφαση ορίζει ποιες ακριβώς χρεώσεις ενέργειας συμψηφίζονται και ποιες όχι. 
Έτσι, για τα οικιακά τιμολόγια (Γ1) το όφελος για τον καταναλωτή είναι 0,185€ ανά παραγόμενη kWh ενέργειας, ενώ στα επαγγελματικά τιμολόγια (Γ21 - Γ22), το όφελος κυμαίνεται από 0,120€ ως 0,165€ ανά παραγόμενη kWh ενέργειας.

7. Πόσους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες πρέπει να τοποθετήσω στο σπίτι μου;
Η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος που θα πρέπει να τοποθετηθεί ορίζεται σε κάθε περίπτωση  από την ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια του αντίστοιχου μετρητή. 
Αφού δεν υπάρχει αποζημίωση για την περίσσεια ενέργεια που διαχέεται στο δίκτυο σε ετήσια βάση, το φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να υπολογιστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας παράλληλα το όφελος για τον καταναλωτή.

8. Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης ενός τέτοιου συστήματος;
Εφόσον έχει υπάρξει σωστή μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος ο χρόνος απόσβεσης μια τέτοιας επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 6 με 8 χρόνια, ανάλογα το τιμολόγιο κατανάλωσης, τον προσανατολισμό και την κλίση εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.
Επίσης, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι οποιαδήποτε αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αυτομάτως συνεπάγεται και αύξηση του οφέλους που προκύπτει από την παραγόμενη ενέργεια, μειώνοντας αντίστοιχα τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.
τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να πραγματοποιείται εξειδικευμένα συνεργεία και εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΠΗΓΗ: Τεχνικό φυλλάδιο ΑΣΤΡΟΝ - Electric

Δεν υπάρχουν σχόλια: