Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και Αναθέσεις Β΄- Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ 2015-16 και Αναθέσεις Μαθημάτων

Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Β΄και Γ΄  Τάξεων των Ημερήσιων ΕΠΑΛ και των Β΄, Γ΄  και Δ΄ Τάξεων των Εσπερινών ΕΠΑΛ, βελτιώθηκαν (;;;), ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιήθηκαν οι αναθέσεις των μαθημάτων για αυτά!


Πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο δημιουργίας των Βελτιωμένων Ωρολόγιων Προγραμμάτων  των ΕΠΑΛ,  αποτελεί - το πάντα εκπαιδευτικά ... και όχι μόνο ενημερωμένο - site: vukentra.gr

Έτσι λοιπόν, θα σας παραπέμψω στο link του παραπάνω αναφερόμενου site για το οποίο πρέπει να κάνετε κλικ εδώ, ώστε να συλλέξετε πληροφορίες - και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας - για:

--  την προτεινόμενη λύση εξασφάλισης βιβλίων για το νέο Σχολικό Έτος 2015 - 16, κάντε κλικ εδώ

-- τον τρόπο εκπόνησης νέων (;;;) Αναλυτικών Προγραμμάτων και ειδικότερα για την Γ΄ Τάξη των ΕΠΑΛ,

-- την βελτιωμένη πρόταση των ομάδων εργασίας του ΥΠΟΠΑΙΘ για τα Ωρολόγια Προγράμματα των ΕΠΑΛ (μιας και οι προτάσεις που κατέθεσε το ΙΕΠ απερρίφθησαν), κάντε κλικ εδώ και 

-- τις αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων & Εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2015-16, κάντε κλικ εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια: