Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

«Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού free@home®» από τον Ηλεκτρολογικό Τομέα της ΣΔΣΤΕ

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας Ι της Σιβιτανιδείου Σχολής ιδιαίτερα αυτή τη φορά, σε πείσμα των καιρών και των τρεχουσών πολυποίκιλων καταστάσεων, κατασκεύασε και προτείνει για διδασκαλία μια νέα καινοτόμα εποπτική εργαστηριακή άσκηση, με τίτλο: «Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού ΑΒΒ free@home®», στα πλαίσια της σφαιρικής ενημέρωσης των μαθητών του στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Το νέο  εποπτικό πεδίο εφαρμογής αμιγούς Οικιακού Αυτοματισμού, μελετήθηκε και σχεδιάσθηκε από τον γράφοντα και υλοποιήθηκε από τον γράφοντα και τους εκπαιδευτικούς του τομέα Θανάση Αντωνόπουλο και Γιάννη Κατσούρη, στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος ΕΗΕ ΙΙ.
Και στο νέο αυτό εποπτικό πεδίο εφαρμογής Οικιακού Αυτοματισμού, τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους χειριστές και τα χρησιμοποιούμενα  υλικά της συγκεκριμένης τεχνικής και ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην εκπαιδευτική μορφή του. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνεται η θέση του Τομέα, πως η αξιοποίηση των εργαστηριακών εξοπλισμών και η προσθήκη των πιο σύγχρονων τάσεων τεχνολογίας στις διάφορες θεματικές ενότητες αυτών, αποτελούν τα διαπιστευτήρια για την επιτυχή ένταξη των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Τα υλικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής με τίτλο «Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού ΑΒΒ free@home®» προσφέρθηκαν από την εταιρία ΑΒΒ, με διεπαφή του γράφοντα, στον τομέα Ηλεκτρολογίας Ι της ΣΔΣΤΕ.
Ουσιαστικά, λοιπόν, πρόκειται για ένα σύστημα κλειστού περιβάλλοντος, το οποίο δεν είναι τεχνικής ΚΝΧ, που όμως, μπορεί να υλοποιηθεί και να προγραμματιστεί εύκολα και γρήγορα, τόσο από τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, όσο και από τον ίδιο τον χρήστη μέσω PC ή tablet. Αυτός – δε – ήταν ο λόγος που θελήσαμε  να το αξιοποιήσουμε εκπαιδευτικά, μιας και οι νέες ηλεκτρολογικές τεχνουργίες αποτελούν πρόκληση για την ειδικότητά μας. 


Σχήμα 1 Μορφή του νέου πεδίου εφαρμογής με τίτλο «Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού ΑΒΒ free@home®»

Το νέο μας εποπτικό εργαστηριακό πεδίο εφαρμογής που έχει τη μορφή του σχήματος 1, στοχεύει να εντρυφήσει τον μαθητή μας – μελλοντικό επαγγελματία ηλεκτρολόγο – σε ένα άλλο νέο σύστημα οικιακού αυτοματισμού.
Έτσι, στον μαθητή μας παρέχεται το συγκριτικό πλεονέκτημα απόκτησης του γνωστικού αντικειμένου και του συστήματος αυτού, και κατ’ επέκταση η δυνατότητα της αξιοποίησης των χρήσιμων ευκολιών που παρέχει ο αυτοματισμός σε μία κατοικία για τον τελικό χρήστη, μαζί με την εύκολη εγκατάσταση και τον προγραμματισμό για τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Τεχνικά, το συγκεκριμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού υλοποιείται μέσω δύο κυκλωμάτων, που αντίστοιχα χαρακτηρίζονται ως:
Ø   ισχύος, στο οποίο συνδέονται τα φορτία με τάση 230 V, και
Ø επικοινωνίας, το οποίο είναι ένα διπολικό καλώδιο bus που αναχωρεί από ένα τροφοδοτικό [τάσης εισόδου 230V  (+10% / -15%) και στοιχείων εξόδου 30V / 640mΑ / ± 2V].
Η τοπολογία της συνδεσμολογίας των μέχρι συνολικά 64 ενεργοποιητών και αισθητηρίων, που  επικοινωνούν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, μπορεί να είναι αποκεντρωμένου ή κεντρικού ελέγχου. Στο νέο μας εποπτικό εργαστηριακό panel υπάρχει τοπολογία μικτού ελέγχου, γιατί μας διατέθηκαν ενεργοποιητές ράγας αλλά και συμπαγείς μονάδες ενεργοποιητών / αισθητηρίων.

Οι έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο νέο εποπτικό εργαστηριακό panel είναι:
ü  φωτισμού ON-OFF και DIM, με εύκολο καθορισμό σεναρίων,
ü  ρολών,
ü  θέρμανσης και κλιματισμού,
ü  κεντρικών, ομαδικών και μεμονωμένων ελέγχων,
ü  εξώθυρας (σε μελλοντική επέκταση).

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα των ελέγχων με τηλεχειρισμούς μέσω tablet και smartphone, καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας από τη χρήση των φωτιστικών σωμάτων μόνο όταν υπάρχει ανάγκη μέσω ανιχνευτή κίνησης και της γενικότερης ευελιξίας του συστήματος.
Η παραμετροποίηση και ο έλεγχος της εγκατάστασης με το συγκεκριμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού ABB-free@home® πραγματοποιείται εύκολα μέσω δωρεάν εφαρμογής του, δηλαδή, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό.
Όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται εύκολα μέσω internet browser από PC ή laptop καθώς επίσης και από smartphones ή tablet από τον εγκέφαλο του συστήματος που είναι ένα ειδικό Access Point που διαθέτει τον δικό του κωδικό εισόδου, καθώς και τη δική του ΙΡ διεύθυνση.

Η   δωρεάν εφαρμογή (App) για iOS βρίσκεται εδώ, ενώ για Android βρίσκεται εδώ.

Σύμφωνα με τη διεργασία εκτέλεσης μιας άσκησης, οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο  εποπτικό panel τοποθετούνται σε ένα σχέδιο κάτοψης, που δημιουργεί στην εφαρμογή του ο κάθε μαθητής σε υπολογιστή πεδίου εφαρμογής του εργαστηρίου Π.Η.Ε. ή σε δικό του tablet ή το smartphone του. Κατόπιν πραγματοποιεί αντιστοίχιση των πλήκτρων κάθε αισθητηρίου / διακόπτη με τα συνδεδεμένα φορτία στους ενεργοποιητές που πρόκειται να χειρίζεται το καθένα από αυτά, σύμφωνα με την άσκηση που ανατίθεται σε αυτόν.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε και να επισημάνουμε πως, στον Ηλεκτρολογικό Τομέα της ΣΔΣΤΕ, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης των μαθητών μας και να τους προετοιμάσουμε, ώστε, να είναι ανταγωνιστικοί όταν θα βγουν – με τις δικές τους απαιτήσεις – στην αγορά εργασίας. Αυτό γιατί θέλουμε να τους καταστήσουμε σαφές, πως:
§ οι συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορούν να εξυπηρετούν μόνο τις βασικές λειτουργίες μιας κατοικίας, χωρίς καμία δυνατότητα τηλεχειρισμού ή συνδυαστικού ελέγχου, μιας και για τη σύγχρονη εποχής μας έχουν φθάσει στα όριά τους, ενώ,
§ οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με κτιριακού / οικιακού αυτοματισμού παρουσιάζουν αυξημένη  λειτουργικότητα η οποία παρέχει στους χρήστες τους πολλές δυνατότητες συνδυαστικών ελέγχων ανάλογα με τις απαιτήσεις αυτών ή τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον, με γνώμονα την άνεση διαβίωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα – λοιπόν – με τα παραπάνω θεωρούμε πως η  Σιβιτανίδειος Σχολή, αποτελεί έναν πόλο έλξης για τους μαθητές που σκέφτονται να ακολουθήσουν την επιστήμη της Ηλεκτρολογίας, για το γεγονός πως στα χρόνια των σπουδών τους θα τους προσφερθούν και πολλές καινοτόμες και σύγχρονες γνώσεις με τεχνολογίες αιχμής.
Ακόμη, πρέπει να γίνει, επιτέλους, αντιληπτό και κατανοητό, πως πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση των συνήθως πρόχειρα σχεδιασμένων – για διάφορους λόγους – Αναλυτικών Προγραμμάτων της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων (ή όπως και να ονομασθεί στο εγγύς μέλλον) στις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και της Ηλεκτρολογικής Επιστήμης.

Επιθυμία μας αποτελεί η παρουσίαση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου εποπτικού για το Σύστημα Οικιακού Αυτοματισμού – free@home® σε συναδέλφους Εκπαιδευτικούς Ηλεκτρολόγους, αλλά και ενδιαφερόμενους επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους, με σκοπό τη διάδοση της τεχνικής αυτής σε όλα τα επίπεδα χρησιμοποίησής της, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση του νέου μας εποπτικού.
Τα παραπάνω, είναι προφανές και αυτονόητο, πως μπορούν να γίνουν πράξη με την διοργάνωση σεμιναρίων και Workshops της συγκεκριμένης θεματολογίας, από την πλευρά της ΣΔΣΤΕ με τη συνεργασία της με διάφορους φορείς του ηλεκτρολογικού κλάδου, φυσικά, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αυτής. Ταυτόχρονα - δε - με τη συνεχή προσθήκη σύγχρονων υλικών,  οι νέες τεχνικές και τεχνουργίες αυτών θα αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία στη Σχολή.

Τέλος, το έργο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μανώλη Μαράκη που έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας, και είμαστε σίγουροι πως θα τον ευχαριστούσε η δημιουργία και οι σκοποί του συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: